تعداد لایک های اینستاگرام

آیا ممنوع شدن نمایش تعداد “لایک” در اینستاگرام می تواند باعث کاهش اضطراب شود؟

اینستاگرام می خواهد "رقابت لایک شدن پست ها" را کاهش دهد. رقابت می تواند قاتل درجه یک اعتماد به نفس باشد. با توجه به قرار دادن حلقه زند...

ادامه مطلب